Eğitmenler Şaban KÜÇÜK (Taxia, Partner, YMM)

Şaban KÜÇÜK   (Taxia, Partner, YMM)

Şaban KÜÇÜK (Taxia, Partner, YMM)

Taxia I Yeminli Mali Müşavir

 

 

 

Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1999’da bitirmiştir. Singapur Sivil Service College’da Kamu Yönetimi ve Yönetişim eğitimiyle ABD Boston Üniversitesinde 2008 yılında dil ve finans program eğitimine katılmış, Carnegie Mellon Üniversitesi Heinz College’da Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi kazanmıştır (2008-2010). Gazi Üniversitesi’nde uluslararası vergilendirme ve BEPS konusunda doktora tez yazım çalışmalarını yürütmektedir.   

 

Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahip olup Tax & International Advisory (Taxia) ve Taxademy grubunun liderliğini sürdürmektedir.

 

2000’de Maliye Teftiş Kurulu’na girmiş olup, 2003 yılında Maliye Müfettişi, 2010 yılında ise Maliye Başmüfettişi olmuştur. 2006-2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu’nda Vergi Başmüfettişi ve Büyük Mükellefler İnceleme Grubunda Rapor Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak çalışmıştır.

 

ODTÜ ve TOBB Üniversitesinde dışarıdan Kamu Maliyesi (2011-2012) ve Ticari İşletme Hukuku dersi vermiştir. (2013-2016) 

 

Temmuz 2012-Kasım 2016 yılları arasında KPMG Türkiye’de Vergi Direktörü olarak çalışmış, bu görevin yanında KPMG Türkiye İç Kontrol ve Uyum Lideri olarak görev yapmıştır. 2016-2018 yıları arasında Erdikler YMM’de şirket ortağı olarak çalışmıştır.  

 

Vergilendirme, denetim, stratejik yönetim ve kamu maliyesi alanında yayımlanmış 150’yi aşkın makalesi ve eğitim kurumlarında mali ve vergisel konuları içeren bir sirküler kitabın yazarıdır. 

 

TOBB Vergi Çalışma Grubu üyeliği, YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Ar-Ge ve İnovasyon Çalışma Grubu Başkanlığı ve Vergi Konseyi danışmanlığı yapmış, Carnegie Mellon Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüş ve halen TÜSİAD, 11. Kalkınma Planı ve görevlerini sürdürmektedir. 

 

 

 

0,0

Eğitmen Puanı

%0,0
%0,0
%0,0
%0,0
%0,0
Bu eğitmene ait yorum bulunmamaktadır