Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Satıcı
Ad Soyad/UnvanRasyotek İnsan Kaynakları Bilişim Anonim Şirketi (“Satıcı” veya “Rasyotek Akademi” olarak anılacaktır.)
Mersis No/T.C. Kimlik No0734081172100015
Tebligat AdresiMerkez Mh.Kavak Sk.N.11 K.8 Ofis N.38-39 Business Port Yenibosna Bahçelievler/İstanbul
E-posta Adresi[email protected]
Telefon444 4 908
İle
Alıcı
Ad Soyad/Unvan### (“Alıcı” veya “Tüketici” olarak anılacaktır.)
E-posta###

1.1. 1.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) Satıcı ve Alıcı ayrı “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

2.1. İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe aşağıdaki terimler yanlarındaki anlamlarda kullanılmıştır.

“Canlı Eğitim”/
“Online Eğitim”
İnternet sitesi üzerinden satın alınan ve alındığı koşullara uygun olarak belirtilen tarih ve saatte ifa edilen, tekrar kullanılması mümkün olmayan eğitimlerdir.
“Cayma Formu”Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği işbu Sözleşme’nin kurulmasından sonra Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi amacıyla oluşturulmuş olan formu ifade eder.
“Eğitim Fiş No”Alıcının satın alınan ürünün bedelini ödeme seçeneklerinden olan havale/EFT seçeneğini tercih etmesi halinde havale/EFT işlemi sonrası havale/EFT’nin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan numarayı ifade eder.
“ETDHK”6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’u ifade eder.
“İnternet Kanunu”5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u ifade eder.
“Kayıtlı Eğitim”İnternet sitesi üzerinden satın alınan ve satın alındığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile kullanma lisansı verilen ve bu süre içinde izlenme sınırı bulunmayan eğitimlerdir.
“KVKK”6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
“İnternet Sitesi”Satıcı’ya ait https://www.rasyotekakademi.com/ alan adlı, işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifası için uygun online platformu sağlayan e-ticaret sitesini ifade eder.
“Ödeme Sistemi”Alıcı tarafından ürün satın alınırken kullanılan anlaşmalı üye işyerlerine bağlı kuruluş tarafından sağlanan online ödeme altyapısını ifade eder.
“Ön Bilgilendirme Formu”Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce Satıcı tarafından Alıcı’yı bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuş olan formu ifade eder.
“Sözleşme”İster basılı halde ister internet sitesinde elektronik formatta yayımlanmış olsun, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ekleri ifade eder.
“SPK”6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ifade eder.
“Tüketici”6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
“Ürün”Alıcı’nın internet sitesi üzerinden bedelini ödemesi sonrası siparişini gerçekleştirdiği ve Satıcı tarafından gönderilecek olan işbu Sözleşme’nin konusu malı ifade eder.
“Üyelik Sözleşmesi”Hizmet Sağlayıcı ile internet sitesi kullanıcısı arasında kurulmuş olan kullanım sözleşmesi anlamına gelecektir.

3. KONU VE KAPSAM

3.1. İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait https://www.rasyotekakademi.com/ alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulanma Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. SÖZLEŞME'NİN KURULMASI

4.1. İşbu Sözleşme, elektronik ortamda ürün siparişinin gerçekleşmesi amacıyla ödemenin yapılması akabinde elektronik ortamda onaylanması suretiyle kurulmuş kabul edilecektir.

4.2. Alıcı, internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce, Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Alıcı’nın siparişe ilişkin verdiği bilgilerin eksik veya yanlış bilgi içermesi nedeniyle teslimatın süresinde gerçekleşmemesi veya eksik gerçekleşmesi nedeniyle Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmamaktadır.

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)

5.1. İşbu Sözleşme konusunu oluşturan ürün(ler), Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden satışa sunulan ve Alıcı tarafından bedeli ödenerek siparişi gerçekleştirilen ürünleri ifade etmektedir.

5.2. Ürünlerin satış fiyatı internet sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar olup ilan edilen fiyatlar sitede güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sehven yanlış yazılan veya güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcı’nın Alıcı’ya bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir.

Eğitim Kodu / AdıAdetBirim Fiyatı
#########

6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN FİYATI VE ÖDEME

6.1. Ürünün peşin fiyatı, Ön Bilgilendirme Form’unda yer almakla birlikte, gönderilen bilgilendirme maili ve müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Bu fiyat, satış bedelini ve vergiyi içerir. Satıcı tarafından yapılabilecek indirimler, kuponlar, hediye çekleri veya sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

6.2. Ürünün satış fiyatı veya yasal vergiler aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.

Toplam Ürün Bedeli###
KDV Tutarı###
İndirim Oranı###
Ödenecek Toplam Tutar###

6.3. Alıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin işbu Sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve teslimat bedeli, işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.

6.4. Alıcı, internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu ürünün(lerin) temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bunlar hakkında bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; işbu Sözleşme’nin kurulmasından evvel Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, siparişi verilen Ürün’e ait temel özellikleri, Ürün’ün vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak verdiğini kabul etmesi anlamına gelir.

6.5. Alıcı, satın almak istediği ürünün bedelini dilerse internet sitesi üzerinden güvenli ödeme sistemi altyapıları aracılığıyla kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapabileceği gibi dilerse ise Satıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen banka hesaplarına havale/EFT veya anlaşmalı ödeme sistemi kuruluşları aracılığıyla ödeme gerçekleştirebilecektir.

6.6. Satıcı, gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmemesi ve satış işleminde sorun tespit etmesi hallerinde, satış işlemini durdurma hakkını saklı tutar.

6.7. Alıcı tarafından ödemenin gerçekleşmesini ve toplam ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına ulaşmasını takiben fatura işbu Sözleşme’de Alıcı’nın belirtmiş olduğu adresine elektronik veya fiziki yollarla iletilecektir.

6.8. Ödeme Şekli

6.8.1. Kredi Kartı / Banka Kartı İle Ödeme:

 • Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme seçeneğinin seçilmesi halinde Alıcı tarafından kart bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak internet sitesinde yer alan ilgili bölüme doldurulması gerekmektedir.
 • Alıcı’nın kredi kartı ile ödeme yapması halinde tek çekim şeklinde ödeme yapabileceği gibi, farklı taksit seçeneklerine bölünmek suretiyle de ödeme de bulunabilmektedir. Alıcı’nın bankasının sunmuş olduğu farklı taksit seçenekleri, taksit öteleme veya diğer kampanya seçeneklerinin kullanılması halinde Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Ürün/ürünlerin tesliminden sonra, Alıcı'ya ait kredi kartı veya banka kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün/ürünlerin bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde Alıcı, kendisine teslim edilen ürün/ürünleri Satıcı'nın konu ile ilgili yazılı bildiriminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş, ilk satıldığı haliyle yani demonte edilmiş olarak, eksiksiz ve hasarsız biçimde Satıcı'ya göndereceğini ve gönderim masraflarının Alıcı tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Alıcı, Satıcı'nın uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyan da dahil olmak üzere kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Hata durumlarında kredi kartı veya banka kartından ürünün satış bedelinden fazla çekim yapılmışsa Alıcı’ya bu fark iade edilir. Ürünün gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcı’ya gerçek fiyat bildirilir. Alıcı’nın talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.
 • Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden Satıcı sorumlu değildir.
 • Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an olmayıp, kredi kartı veya banka hesabından gerekli tahsilatın yapıldığının Satıcı tarafından tespit edildiği andır.

6.8.2. Havale/EFT İle Ödeme:

 • Alıcı tarafından havale veya EFT seçeneğinin tercih edilmesi halinde internet sitesinde yer alan ödeme sayfasındaki Rasyotek Akademi’ye ait hesap numaralarından biri seçilerek eğitim fiş no oluşturulur.
 • Eğitim fiş numarasının oluşturulmasının akabinde Alıcı’nın sipariş etmiş olduğu ürün/ürünler askıda olup havale/EFT’nin Satıcı hesabına ulaşmasıyla birlikte ürün Alıcı’nın tarafından satın alınmış olacak ve teslimatı gerçekleştirilecektir.
 • İşbu Sözleşme ilgili hükümleri uyarınca Alıcı tercih ettiği ödeme şeklinin yükümlülükleri yerine getirmek ile mükelleftir. Aksi halde Alıcı sipariş etmiş olduğu ürünün tesliminin gerçekleşmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Siparişin kaydının oluşturulma tarihinden itibaren 24 saat (yirmi dört saat ) içinde Alıcı tarafından havale/EFT işleminin gerçekleştirilmemesi sipariş iptal edilecektir.
 • Havale/EFT işleminin Satıcı’nın banka hesaplarına ulaşması halinde belirtilen tarihte Alıcı’ya teslim edilecektir.

6.8.3. Ödeme Altyapısı Kuruluşları Aracılığıyla Ödeme:

 • Alıcı’nın, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu güvenli ödeme altyapı sistemi kuruluşlarından birini tercih etmesi halinde ödeme işlemi bu altyapı sistemi aracılığıyla gerçekleştirilecek olup ürünün bedelinin ödeme altyapı sistemi tarafından Satıcı’nın hesabına iletilmesini takiben ürün belirtilen tarihte Alıcı’ya teslim edilecektir.
 • Satıcı’nın iş birliği içinde olduğu ödeme altyapısı kuruluşlarının elektronik platformlarında, sunucularında vb. sağlamış olduğu teknik altyapına meydana gelen hata ve sorunlar dolayısıyla Satıcı, Alıcı’nın uğramış olduğu zarar ve ziyandan sorumlu değildir.

7. İFA ŞEKLİ VE ADRESİ

7.1. Alıcı tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler ödemenin Satıcı’nın banka hesaplarına ulaşmasının ve Alıcı tarafından eğitime erişim sağlayacak diğer 3. kişilerin isim, soyisim, mail, telefon ve görev bilgilerini içeren listenin iletilmesinin akabinde Alıcı’ya ifa edilecektir.

7.2. Alıcı eğitim sayfasında belirtilen tarihlerde Canlı Eğitimlere katılım sağlayabilecek olup eğitim saatinde online olarak katılım sağlayamasa dahi eğitim saatinden itibaren 24 saat içinde eğitim içeriğine ulaşabilecektir.

7.3 Canlı Eğitimlerde eğitimin ifasının teknik arıza, altyapı sorunu vb. Taraflar’dan beklenemeyecek hallerde gerçekleşememesi halinde Alıcı dilerse ürünün ücretini iade talep edebileceği gibi dilerse de bir sonraki tarihte yer alan eğitime katılım sağlayabilecektir.

7.4 Satıcı tarafından sipariş sonrası Alıcı ve/veya Alıcı’nın belirtmiş olduğu 3. kişilere işbu Sözleşme konusu Kayıtlı Eğitimlere erişim yetkisi verilecek olup bu yetki işbu Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süresince devam edecektir.

7.5 Alıcı ve/veya Alıcı tarafından Satıcı’ya bildirilen diğer 3. Kişilerin eğitimi tamamlamasının akabinde çevrimiçi olarak bilgi ölçme sınavına tabi tutulacak olup sınavın başarıyla tamamlanması halinde ilgili kişilere Satıcı tarafından elektronik ortamlar aracılığıyla onaylı sertifika gönderilecektir.

7.6 Sınavın başarıyla tamamlanmasının akabinde elektronik ortamda teslim edilecek olan dijital sertifikaların üzerinde doğrulama kodu yer alacak olup sertifika sahibi dilerse kod aracılığıyla doğrulama yapabilecektir.

7.7 İfa anında Alıcı tarafından kabulü gerçekleşmese dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürüne geç erişim sağlamasından kaynaklanan her türlü zarar ve Satıcı'ya geri iade edilmesinden dolayı giderler Alıcı'ya aittir.

7.8 Sözleşme konusu ürün/ürünlerin eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ifa edilmesinden Satıcı sorumludur. Alıcı ve/veya eğitime erişim sağlayan kişi, ifa sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde ifa edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür.

7.9 Sözleşme konusu satılan ürünün ifa yükümlülüğünün yerine getirilmesinin Satıcı’dan beklenemeyeceği hâllerde Alıcı bu durumdan haberdar edilir. Alıcı’nın ödemiş olduğu bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge kendisine iade edilerek Sözleşme feshedilir. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan ilave ve her ne ad altında olursa olsun herhangi bir maddi ve/veya manevi zararın tazmini talebi olmayacaktır.

7.10 Alıcı tarafından işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ile birlikte Sözleşme hükümleri yürürlüğe girecek olup ödeme, ifa ve fatura bilgilerine ilişkin detaylar aşağıdaki tablodaki gibidir.

Alıcı’nın Adı Soyadı/Unvanı###
KDV Dahil Toplam Satış Bedeli###
Ödeme Şekli###
Fatura Edilecek Kişi/Kurum###
Fatura Adresi###

8. İADE PROSEDÜRÜ

8.1. Alıcı tarafından işbu Sözleşme ilgili hükümlerinde belirtilen cayma hakkının kullanılması halinde Alıcı’nın tercih etmiş olduğu ödeme şekline göre satış bedeli iadesi yapılacaktır.

8.2. Alıcı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 2. Maddesi gereği dürüstlük kuralı ve hakkaniyet çerçevesinde cayma hakkını ürünü sipariş verdiği tarihten eğitim sayfasında belirtilen çevirimiçi eğitim saatine kadar kullanması gerekmektedir.

8.3. Alıcı’nın canlı eğitime katılmış olmasına rağmen iade talep etmesi halinde toplam eğitim ücretinden varsa katıldığı ders saati ücreti ve %10 site kullanım/komisyon ücreti çıkarılarak iade gerçekleştirilir.

8.4. Kredi kartı veya banka kartı ödeme şekli ile ödemenin gerçekleştirilmesi halinde Satıcı tarafından iade edilen bedel tek çekim veya taksitle ödeme yapılması durumuna göre Alıcı’nın bankası tarafından tek seferde yahut taksitli şeklinde periyotlarla iade gerçekleştirilecektir.

8.5. Satıcı'nın Alıcı'nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda Alıcı, Satıcı'ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. Alıcı böyle bir durumda Rasyotek Akademi’den her ne şekilde olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.

8.6. Havale/EFT yahut ödeme alt yapısı kuruluşları aracılığıyla ödemenin gerçekleştirilmesi halinde iade Alıcı’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) makul süre içinde havale/EFT şeklinde yapılacaktır.

8.7. Taraflar iade prosedürüne ilişkin olarak yukarıda yer alan açıklamaları okuduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1 Alıcı, internet sitesinde Sözleşme konusu ürün olan ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, Satıcı'nın fiyat dahil tüm taahhütlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri, cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, Alıcı tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin ifa süreleri, Alıcı’nın talep ve şikayetlerini iletebileceği Satıcı’nın açık adres, e-posta ve diğer erişim bilgilerini, şikayet ve itirazları konusunda belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın mal veya hizmet satin aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

9.2 Sözleşme konusu ürünün ifası için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

9.3 Alıcı, 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi,alışveriş yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle 3. kişilerin uğradığı zararlardan Satıcı'nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir.

9.4 Satıcı, Alıcı'nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Satıcı, Alıcı'nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya irtibat adresinden Alıcı'ya ulaşamadığı takdirde siparişin işleme alınmasını 1 (bir) gün süreyle dondurur. Alıcı'nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı, Satıcı ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, varsa Alıcı tarafından yapılan ödemeler 14 (on dört) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır. Satıcı'nın ödemeyi, bu süre içerisinde iade işlemini gerçekleştirmesi yeterli olup, ödemenin banka tarafından yansıtılma sürecinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

9.5 Sözleşme'nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar'ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar'dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir.

9.6 Satıcı, mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar) nedeni ile Sözleşme'de yer alan ürün/ürünleri belirtilen süre içerisinde ifasını gerçekleştiremez ise, durumu Alıcı'ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

9.7 Mücbir sebebin meydana gelmesi halinde Alıcı, siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya i süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 14 (on dört) gün içerisinde kendisine iade edilir.

9.8 Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat ve içerik yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin Satıcı tarafından iptal edilme hakkı vardır. Alıcı böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle, ürünün kendisine ilan edilen açık hatalı fiyattan teslimi de dahil olmak üzere hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

9.9 Satıcı, gerek ETDHK ve ilgili yönetmelikleri, gerekse KVKK ve ilgili yönetmelikleri uyarınca pazarlama/tanıtım/reklam amaçlı olan iletiler için mutlaka önceden Alıcı’nın onayına tabi olduğunu bildiğini kabul eder.

9.10 Satıcı, Sözleşme’nin bir gereği olarak yararın ve hasarın işbu Sözleşme’nin kurulması anında Alıcı’ya intikal edeceğini ve Alıcı’nın bildirim külfetine uyduğu takdirde kendisinin üründe ortaya çıkan açık ve örtülü ayıplardan sorumlu olacağını bildiğini kabul eder.

9.11 Alıcı, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasından itibaren ürün ile ilgili hasar ve yararın kendisine intikal ettiğini bildiğini kabul eder.

9.12 Üründe ortaya çıkan açık ve örtülü ayıplarda Alıcı, ihbar külfetine uyması gerektiğini bildiğini kabul eder.

9.13 Alıcı’nın eğitim sonrası katılım sertifikasına hak kazanması halinde belirtmiş olduğu iletişim adresine elektronik olarak katılım sertifikası Satıcı tarafından iletilecektir. Alıcı’nın katılım sertifikasını fiziki olarak Satıcı’dan talep etmesi halinde gönderim bedeli Alıcı’ya ait olmak üzere imzalı katılım sertifikası Alıcı’nın belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir.

9.14 İşbu Sözleşme’nin ifası esnasında Alıcı’nın 3. kişiler hakkında uygunsuz, hakaret, tehdit vb. suç içeren iletilerinden ve haksız fiil teşkil eden davranışlarından Satıcı sorumlu olmayıp Alıcı 3. Kişilere vermiş olduğu zararları karşılamakla yükümlüdür.

10. CAYMA HAKKI

10.1 Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren on dört gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir.

10.2 İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı’nın satın almış olduğu Kayıtlı Eğitimler için cayma hakkı 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15/e ve 15/ğ maddeleri uyarınca kullanılamayacaktır.

10.3 Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında satın almış olduğu Canlı Eğitimler için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 2. Maddesi gereği dürüstlük kuralı ve hakkaniyet çerçevesinde cayma hakkını ürünü sipariş verdiği tarihten eğitim sayfasında belirtilen canlı eğitimin yapılmasından önceki 1 saate kadar kullanması gerekmektedir.

10.4 Alıcı'nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde Satıcı’ya işbu Sözleşmede belirtilen adrese veya e-posta adresine yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunması, ürün/ürünlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması veya mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır.

10.5 Alıcı’nın cayma bildiriminin Satıcı'ya yazılı olarak veya sürekli veri taşıcısıyla ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ürün bedeli Alıcı'ya koşulların oluştuğunun tespiti halinde iade edilecektir.

10.6 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için işbu Sözleşme ekleri kapsamında yer alan Cayma Formu’nun ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ve faturası birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

10.7 Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde, tek sipariş konusu olup ayrı ayrı ifa edilen ürünlerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünün ifa edildiği gün; birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ifanın gerçekleştiği gün esas alınır.

10.8 Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

10.9 Sipariş öncesinde Alıcı'nın talepleri doğrultusunda, üzerinde değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ile ilgili olarak cayma hakkı kullanılamayacaktır.

10.10 Alıcı, cayma hakkını “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik”te düzenlenen hususlar birlikte aşağıdaki sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

 1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri,
 2. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,
 3. Tüketici’nin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 4. Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 5. Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 6. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler,
 7. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

10.11. Alıcı, cayma hakkını, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (ondört) günlük süre içerisinde işbu Sözleşmede belirtilen adrese veya e-posta adresine yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda, Satıcı, ürün/ürünleri ilk satıldığı haliyle, teslimat tutanağı örneği ve fatura aslı ile birlikte teslim almakla yükümlüdür.

10.12. Alıcı, ürün/ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkına haizdir. Alıcı cayma süresi içinde ürün/ürünleri, kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olup, Alıcı ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür.

10.13. Alıcı, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli ve ürün/ürünlerin cayma hakkının Satıcı'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde Alıcı'ya iade edilecektir.

10.14. Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı'ya ulaştırmak üzere işbu Sözleşmede belirtilen ürün iade adresine geri göndermek zorundadır.

10.15. Sipariş konusu malın teslim ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade etmesi zorunludur. Mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

11. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1. İşbu Sözleşme'nin uygulanması ve yorumlanması ile işbu Sözleşme'den doğacak her türlü uyuşmazlık halinde Türk Hukuku uygulanır.

11.2. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11.3. 2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

 1. 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri
 2. Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 4. Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevlidir.

12. TEMERRÜT

12.1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun 123-125. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addedilecek ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle satışın ifasını ve/veya Sözleşme’nin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

12.2. Yönetmelik’in 16.maddesinin 4. fıkrası gereğince Satıcı, Sözleşme konusu satışın yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, durumun öğrenildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, Satıcı Sözleşme’yi derhal fesihetme hakkını haiz olup, Alıcı’nın satın aldığı ürüne ilişkin tahsil edilen tüm bedelleri ve varsa Alıcı’yı borç altına sokan tüm belgeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade edeceğini taahhüt eder.

13. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

13.1.13.1. İşbu Sözleşme çerçevesinde Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Madde 1’de belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Rasyotek Akademi’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (‘’HMK’’) 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

14.1.14.1. Alıcı’ya ait ve cayma hakkı, bilgilendirme, Sözleşme’nin ifası ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olmayacak şekilde 3 (üç) yıl boyunca saklanır. Bu konuda açık kanun hükmü olduğundan veri sahibi yalnızca konuyla ilgili aydınlatılacak, veri sahibinden ayrıca bir açık rıza talep edilmeyecektir. İşbu saklama süreleri, kişisel verilerin kullanım amaçlarına ve önemine göre veriden veriye değişiklik gösterebilmektedir.

15. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

15.1. İşbu Sözleşme 15 (onbeş) maddeden ibaret olup, Taraflarca okunarak ##/##/#### tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICIALICI
Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim Anonim Şirketi###