Blog Kurumsal Eğitimlerde Dijitalleşme

Kurumsal Eğitimlerde Dijitalleşme

Kurumsal Eğitimlerde Dijitalleşme

 

Dijital çağ olarak da adlandırdığımız yeni normal dönem, birçok değişikliği başta eğitim sistemlerimiz de olmak üzere zorunlu kıldı. Günümüz dünyasının içinde bulunduğu krizler, sürekli gelişen teknoloji, değişken sosyal ve siyasi ortam VUCA dünyasını tarif ediyor.

 

VUCA yaşadığımız yeni normal.

 

Kısaca VUCA;

  • Volatility (değişken),
  • Uncertainty (belirsiz),
  • Complexity (karmaşık),
  • Ambiguity (muğlak)

 

Yeni normalimiz olan VUCA dünyasının, eğitim sistemine etkilerinden bahsedelim. 

 

İlk günden bugüne Covıd-19 salgınının en çok etkilediği alanların başında eğitim geliyor. Yeni normal ifadesi ile net olarak her türlü elektronik ortam temelli eğitim sisteminin yer aldığını ve E-öğrenme ve online eğitim kavramlarının birbirlerinin yerine kullanıldığını söyleyebiliriz. 

 

Farmer; uzaktan eğitimi, çevrim-içi ağlar kullanılarak gerçekleştirilen öğrenme olarak tanımlamaktadır. Başka bir çalışmada ise uzaktan eğitim, iletişim teknolojilerinin öğrenmeyi sağlamak için kullanıldığı bir ortam olarak belirtilmektedir.

 

Kurumsal eğitim programlarında fiziki sınıf eğitimlerine odaklanmak yerine, online eğitimler gibi farklı yöntemlere geçiş yapılmıştır. VUCA dünyasını doğru algılamamız yeni dönem yönetim, organizasyon ve iş modelleri ile ilgili bir başarı sağlayacağımızı söyleyebiliriz. 

 

Rasyotek Akademi olarak; kurumsal firmaların ihtiyaçlarını göz önüne alınarak hazırladığımız eğitimler ile özellikle bilginin tek yönlü iletişim kanalı üzerinden aktarılmasını hedefleyen geleneksel sınıf eğitimleri, dijital boyutta yeniden tasarlanmıştır.

 

Yeni normal VUCA dünyasında eğitimlerimiz ile her zaman ve her koşulda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Ülke olarak birlikte öğrendiğimiz bu yeni dönemde gelecek güzel günlerde bir araya gelmek dileğiyle,

 

Kevser SAÇAR